Đăng nhập Đăng ký
Đăng Tin Rao Vặt

Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn giống gà HuBa,giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 10/5/2016 20:47:04 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:58

Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn giống gà HuBa,giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 17/5/2016 20:25:13 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:51

Bán gà tây nuôi làm cảnh trong vườn rất đẹp

Chuyên mục: Thú cưng
Trại Gà Tây giống Thanh BìnhLH:0909.779.666 - 0938.063.063https://youtu.be/torv1NlHlOghttps://youtu.be/7wwKM2b9BQ8Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịtTừ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻĐặc biệt trại mình lựa chọn gà giống...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 8/7/2016 11:59:26 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:45

Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống HuBa,giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 18/4/2016 21:09:05 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:39

Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống HuBa,giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 18/4/2016 21:09:32 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:33

Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy đủ thích hợp cho anh em nuôi làm cảnh trong vườn,nuôi...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 2/4/2016 14:38:10 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:27

Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn giống gà HuBa,giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 17/5/2016 20:25:37 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:21

Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy đủ thích hợp cho anh em nuôi làm cảnh trong vườn,nuôi...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 3/4/2016 21:08:16 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:15

Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống. Từ...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống. Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy đủ thích hợp cho anh em nuôi làm cảnh trong vườn,nuôi thịt. Gà mới...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 1/4/2016 10:04:28 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:09

Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy đủ thích hợp cho anh em nuôi làm cảnh trong vườn,nuôi...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 2/4/2016 14:38:25 * Ngày Up: 24/1/2017 21:56:03

Cung cấp giống gà tây tôt nhất số lượng nhiều nhất cho bà con gần xa

Chuyên mục: Nông nghiệp
Trại Gà Tây giống Thanh BìnhLH:0909.779.666 - 0938.063.063https://youtu.be/torv1NlHlOghttps://youtu.be/7wwKM2b9BQ8Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịtTừ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻĐặc biệt trại mình lựa chọn gà giống...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 8/7/2016 11:58:34 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:58

Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn giống gà HuBa,giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 17/5/2016 20:25:23 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:54

Cung cấp gà tây giống nuôi kiểng hoặc nuôi thịt

Chuyên mục: Thú cưng
Trại Gà Tây giống Thanh BìnhLH:0909.779.666 - 0938.063.063https://youtu.be/torv1NlHlOghttps://youtu.be/7wwKM2b9BQ8Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịtTừ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻĐặc biệt trại mình lựa chọn gà giống...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 7/7/2016 14:32:44 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:49

Trại Gà Tây giống Thanh Bình.Chúc bạn bán nhanh hết hàngTrại Gà Tây giống...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình.Chúc bạn bán nhanh hết hàngTrại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 2/4/2016 14:37:58 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:44

Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình LH:0909.779.666 - 0938.063.063 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn giống gà HuBa,giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 10/5/2016 20:47:17 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:39

Cung cấp gà tây giống nuôi làm cảnh hoặc nuôi thịt

Chuyên mục: Thú cưng
Trại Gà Tây giống Thanh BìnhLH:0909.779.666 - 0938.063.063https://youtu.be/torv1NlHlOghttps://youtu.be/7wwKM2b9BQ8Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịtTừ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻĐặc biệt trại mình lựa chọn gà giống...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 12/7/2016 20:31:33 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:35

Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà...

Chuyên mục: Thời trang
Trại Gà Tây giống Thanh Bình Chuyên cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà thịt Từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻ Đặc biệt trại mình lựa chọn gà giống tốt,to con,khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy đủ thích hợp cho anh em nuôi làm cảnh trong vườn,nuôi...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 2/4/2016 14:38:19 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:30

Trại Gà Tây giống Thanh Bình.Cung cấp gà tây giống mọi lứa tuổi

Chuyên mục: Thú cưng
Trại Gà Tây giống Thanh BìnhLH:0909.779.666 - 0938.063.063https://youtu.be/torv1NlHlOghttps://youtu.be/7wwKM2b9BQ8Chuyên cung cấp sỉ và lẻ gà tây (gà lôi) giống và gà tây thịtTừ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà sắp đẻĐặc biệt trại mình lựa chọn gà giống...
simcuiday [1235]
Ngày tạo: 7/7/2016 14:40:00 * Ngày Up: 24/1/2017 21:55:15

Dạy kèm lên báo cáo tài chính 0968633748

Chuyên mục: Giáo dục
=== Hiện tại, có rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng, chưa tự tin để lên báo cáo tài chính và xử lý các khoản chi phí để phù hợp với yêu cầu của nhà quản lý.=== Với kinh nghiệm 8 năm làm kế toán, làm dịch vụ kế toán và hướng dẫn kế toán thực hành, tôi nhận hướng...
3nhchjp010406 [78]
Ngày tạo: 24/1/2017 18:51:29 * Ngày Up: 24/1/2017 18:51:29

Hộp quà biếu tết cao cấp nguyên đán gồm những gì?

Chuyên mục: Quà tặng
Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là cả đất nước ta sẽ cùng nhau đón chào một năm mới và đó cũng chính là cơ hội để cho mọi người được sum họp với gia đình sau một năm làm việc, học tập vất vả. Tết cũng chính là dịp để mọi người cùng trao cho nhau những lời chúc...
hanhdd [35]
Ngày tạo: 24/1/2017 16:51:48 * Ngày Up: 24/1/2017 16:51:48

1 / 2794 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuối >|
TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Tony Buổi Sáng - Trên Đường Băng
Nhà Giả Kim
Giúp việc theo giờ
Giúp việc làm việc theo khung giờ khách hàng đăng ký. Công việc như: dọn nhà, nấu ăn, rửa bát, chăm sóc trẻ. Nhân viên giúp việc làm xong không ở lại nhà khách hàng
© MuaBanGiaTot.com 2009 - 2017 | Liên hệ: contact@muabangiatot.com