Đăng nhập Đăng ký
anaconda (nông dân sài thành)
Ngày tham gia: 10/9/2016 11:48:21

Hồi Sinh Tái Tạo Hoàn - msp120

Ngày tạo: 24/11/2016 12:38:31
Ngày up: 24/11/2016 12:38:31

Thành phần của HỒI SINH TÁI TẠO HOÀN
Radix Angelicate Sinensis: Đương quy: 18.5mg
Fructus Chaenomelis Lagenariae: Mộc qua: 18.5mg
Cortex eucommiae: Đỗ trọng: 18.5mg
Radix moride: Ba kích: 18.5mg
Plastrum Testudinis: Cao quy bản: 18.5mg
Frankncens: Hương trầm: 18.5mg
Semen Benincasae: Đông qua tử: 18.5mg
Radix Achyranthis Bidentatae: Ngưu tất: 18.5mg
Flos Carthami: Hồng hoa: 18.5mg

2017-06-07 17.18.53.jpg
Thêm Bình Luận
TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
© MuaBanGiaTot.com 2009 - 2018 | Liên hệ: contact@muabangiatot.com