Bạn sẽ chuyển đến trang bán
shopee.vn
Bõ sạc dự phòng 2 cell 5v2a hàng loại 2
Còn giây nữa