Bạn sẽ chuyển đến trang bán
lazada.vn
Bộ tạp dề nhà bếp 3 trong 1 (1 tạp dề + 1 cặp nhấc nồi + 1 đôi găng tay) (Cam caro)
Còn giây nữa