Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(150~240)mm² (ngoài trời)
Còn giây nữa