Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² - không đầu cosse (trong nhà)
Còn giây nữa