Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² - không Cosse (ngoài trời)
Còn giây nữa