Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Dell Precision T1650, XeonE3 1225,Ram12GB,SSD120GB,HDD2TB,Quadro 600
Còn giây nữa