Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Dell T1650 , E3.1225 , R12GB , SSD120GB , HDD2TB , Quadro 600
Còn giây nữa