Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Hz Transducer, ngõ vào 45...65Hz, ngõ ra 4-20mA/0-20mA/0-10VDC, nguồn cấp 60...300VAC/DC
Còn giây nữa