Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Khởi động mềm Altistart 48 3P 7.5KW 400V 50/60Hz
Còn giây nữa