Bạn sẽ chuyển đến trang bán
shopee.vn
Khuôn hoa 6 ô (26*18*3cm)
Còn giây nữa