Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Kim thu sét PDC-3.3 (Rp = 75m)
Còn giây nữa