Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Kim thu sét PDC-4.3 (Rp = 85m)
Còn giây nữa