Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Kim thu sét PDC-5.3 (Rp = 95m)
Còn giây nữa