Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Kim thu sét PDC-E30 (Rp = 80m)
Còn giây nữa