Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Laptop Samsung Q428, core i5-m460,HDMI, webcam, LCD 14 inch
Còn giây nữa