Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Lưới Amiang cách nhiệt, có viền bạc, kích thước 20*20cm
Còn giây nữa