Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Lưới Amiang cách nhiệt, không có viền bạc, kích thước 12.5*12.5cm
Còn giây nữa