Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
MÁY BÀO SỢI, CẮT LÁT CỦ QUẢ BẰNG TAY THÔNG MINH
Còn giây nữa