Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
ống nhòm có độ phóng đại 20x
Còn giây nữa