Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Ống nhòm có thể điều chỉnh được độ phóng đại từ 20X đến 50X
Còn giây nữa