Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Ống nhòm độ phóng đại 20X
Còn giây nữa