Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
PLC RS-232C x 1 PORT, RS-422/485 x 1 port
Còn giây nữa