Bạn sẽ chuyển đến trang bán
shopee.vn
Quạt pin hoạt hình (có dây cắm)
Còn giây nữa