Bạn sẽ chuyển đến trang bán
thegioidien.com
Thiết bị cắt lọc sét V20-C/0-280 (Upper Part Unit 280V, 40kA)
Còn giây nữa