Bạn sẽ chuyển đến trang bán
sendo.vn
Thố tiềm sứ 11-15cm
Còn giây nữa