Bạn sẽ chuyển đến trang bán
shopee.vn
Zono N110 2 sim (Đen)
Còn giây nữa