So sánh giá thời gian thực
Viết Bài Đánh Giá
Đăng Ký Đăng Nhập
Thông Báo
Xem tất cả

Bảng giá bồn cầu American Standard giá rẻ nhất tháng 3/2018


một loạt khách hàng Việt đổ xô đi săn thiết bị vệ sinh Tặng chào hè 2018 . Nhằm chào đón mùa hè mát rượi đến với người tiêu dùng Việt Nam, thiết bị vệ sinh American Standard chào hè với chương trình khuyến mãi lôi cuốn , nhằm kích cầu người tiêu dùng. sức mua thiết bị vệ sinh dịp mùa hè tăng cao vì đó là thời khắc các công trình xây dựng mới hoặc nâng cấp lấn sân vào tiến độ hoàn thiện.

Mã sản phẩm Gói KM Giá KHUYẾN MẠI Mùa Hè

KHUYẾN MẠI BÀN CẦU 2 KHỐI

VF-2398+ VF-0940 Gói - W1 2.002.000

VF-2398+VF-0940+FFAS8686 Gói - W2 2.321.000

VF-2398+ VF-0940+FFAST601 Gói - W3 2.486.000

VF-2398+ VF-0940+FFAST601+FFAST603 Gói - W4 3.102.000

VF-2398+VF-0969 Gói - W5 2.046.000

VF-2398+VF-0969+FFAS8686 Gói - W6 2.365.000

VF-2398+VF-0969+FFAST601 Gói - W7 2.530.000

VF-2398+VF-0969+FFAST601+FFAST603 Gói - W8 3.146.000

VF-2397+VF-0940 Gói - W9 2.068.000

VF-2397+VF-0940+FFAS8686 Gói - W10 2.387.000

VF-2397+VF-0940+FFAST601 Gói - W11 2.552.000

VF-2397+VF-0940+FFAST601+FFAST603 Gói - W12 3.168.000

VF-2397+VF-0969 Gói - W13 2.112.000

VF-2397+VF-0969+FFAS8686 Gói - W14 2.431.000

VF-2397+VF-0969+FFAST601 Gói - W15 2.596.000

VF-2397+VF-0969+FFAST601+FFAST603 Gói - W16 3.212.000

VF-2397+VF-0969+VF-0912/VF-0901 Gói - W17 2.486.000

VF-2397+VF-0969+VF-0912/VF-0901+FFAST601

Gói - W18

2.970.000

VF-2397+VF-0969+VF-0912/VF-0901+FFAST601+FFAST603

Gói - W19

3.586.000

VF-2013+VF-0940 Gói - S1 2.739.000

VF-2013+VF-0940+FFAS8686 Gói - S2 3.058.000

VF-2013+VF-0940+FFAS8686+WF-6501 Gói - S3 4.048.000

VF-2013+VF-0940+FFAS8686+WF-6502 Gói - S4 4.191.000

VF-2013+VF-0940+FFAS8686+WF-1501 Gói - S5 4.334.000

VF-2013+VF-0940+FFAS8686+WF-1502 Gói - S6 4.444.000

VF-2013+VF-0969 Gói - S7 2.783.000

VF-2013+VF-0969+FFAS8686 Gói - S8 3.102.000

VF-2013+VF-0969+VF-0912/VF-0901+FFAS8686

Gói - S9,10

3.476.000

VF-2013+VF-0969+VF-0912/VF-0901+FFAS8686+WF-6501

Gói - S11,12

4.466.000

VF-2013+VF-0969+VF-0912/VF-0901+FFAS8686+WF-6502

Gói - S13,14

4.609.000

VF-2013+VF-0969+VF-0912/VF-0901+FFAS8686+WF-1501

Gói - S15,16

4.752.000

VF-2013+VF-0969+VF-0912/VF-0901+FFAS8686+WF-1502

Gói - S17,18

4.862.000

VF-2714+VF-0947+VF-0741 Gói - D1 3.916.000

VF-2714+VF-0947+VF-0741+FFAS6868 Gói - D2 4.279.000

VF-2714+VF-0947+VF-0741+FFAS6868+WF-1501

Gói - D3

5.555.000

VF-2714+VF-0947+VF-0741+FFAS6868+WF-1502

Gói - D4

5.665.000

VF-2714+VF-0969 Gói - D5 3.465.000

VF-2714+VF-0969+FFAS6868 Gói - D6 3.828.000

VF-2714+VF-0969+FFAS6868+VF-0912/VF-0901

Gói - D7,8

4.202.000

VF-2714+VF-0969+FFAS6868+VF-0912/VF-0901+WF-0301

Gói - D9,10

5.544.000

VF-2714+VF-0969+FFAS6868+VF-0912/VF-0901+WF-0302

Gói - D11,12

5.654.000

VF-2714+VF-0969+FFAS6868+VF-0912/VF-0901+WF-1501

Gói - D13,14

5.478.000

VF-2714+VF-0969+FFAS6868+VF-0912/VF-0901+WF-1502

Gói - D15,16

5.588.000

ưu đãi BÀN CẦU 1 KHỐI

VF-1808+0519-WT Gói - E 1 8.034.800

VF-1808+WP-F520 Gói - E 2 8.480.000

VF-1808+0509-WT Gói - E 3 8.480.000

VF-1808+0509-WT+WF-1302+WF-4948+D200 Gói - E 4 17.755.000

VF-1808+WP-F520+WF-1301+WF-2772+D200 Gói - E 5 17.119.000

VF-2010/11+VF0476 Gói - A1/ Gói -V1 6.559.100

VF-2010/11+VF0476+FFAS6868 Gói - A2/ Gói -V2 6.922.900

VF-2010/11+VF0476+FFAS6868+ WF-3907 Gói - A3/ Gói -V3 8.289.200

VF-2010/11+WP-1526+WP-7526 Gói - A4/ Gói -V4 7.928.800

VF-2010/11+WP-1526+WP-7526+FFAS6868 Gói - A5/ Gói -V5 8.278.600

VF-2010/11+WP-1526+WP-7526+FFAS6868+WF-3907

Gói - A6/ Gói -V6

9.709.600

VF-2530+VF-0476 Gói - X1 5.713.800

VF-2530+VF-0476+FFAS6868 Gói - X2 6.066.900

VF-2530+VF-0476+FFAS6868+WF-0301 Gói - X3 7.383.000

VF-2530+WP-F650 Gói - X4 6.880.100

VF-2530+WP-F650+FFAS6868 Gói - X5 7.233.200

VF-2530+WP-F650+FFAS6868+WF-0902 Gói - X6 9.416.000

VF-2530+WP-F650+FFAS6868+WF-0902+WF-0911

Gói - X7

11.973.300

VF-2530+WP-F633 Gói - X8 6.858.700

VF-2530+WP-F633+FFAS6868 Gói - X9 7.211.800

VF-2530+WP-F633+FFAS6868+WF-0902 Gói - X10 9.394.600

VF-2530+WP-F633+FFAS6868+WF-0902+WF-0911

Gói - X11

11.951.900

VF-1858+VF-0947+VF-0741 Gói - C1 4.525.200

VF-1858+VF-0947+VF-0741+FFAS6868 Gói - C2 4.881.600

VF-1858+VF-0947+VF-0741+FFAS6868+WF-0301

Gói - C3

6.199.200

VF-1858+VF-0947+VF-0741+FFAS6868+WF-1401

Gói - C4

6.102.000

VF-1858+VF-0947+VF-0741+FFAS6868+WF-1501

Gói - C5

6.134.400

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT BÀN CẦU VÀ NẮP RỬA

VF-1808R1 14.795.000

VF-2011S 6.380.000

VF-2010S 6.380.000

VF-2530S 5.500.000

VF-1858S3 4.539.900

VF-1858S 4.222.400

WP-75R1 9.350.000

khuyến mãi CHẬU ĐẶT BÀN VÀ VÒI

0950-WT + WF-3902 Gói T1 3.371.200

0950-WT+ WF-0902 Gói T2 3.640.000

0500-WT + WF-0902 Gói T3 3.449.600

0500-WT+WF-1302 Gói T4 4.188.800

WP-F608 + WF-0902 Gói T5 3.998.400

WP-F608 + WF-1302 Gói T6 4.737.600

WP-F611+WF-0802 Gói T7 4.905.600

0509-WT+WF-1302 Gói T8 4.737.600

WP-F520+WF-1301 Gói T9 3.953.600

0519-WT+WF-1301 Gói T10 3.483.200

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT Sen tắm cây American Standard

WF-4948+ A-6110.978.904 Bộ Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Active 6.776.000

WF-2772 +A-6110.978.904 Bộ Sen cây phun mưa D200 6.888.000

KHUYẾN MẠI SEN VÒI MUA THEO CẶP

WF-3907+WF-3913 Gói F1 3.606.400

WF-1501+WF-1511 Gói F2 3.214.400

WF-1502+WF-1511 Gói F3 3.326.400

WF-6501+WF-6511 Gói F4 2.598.400

WF-6502+WF-6511 Gói F5 2.744.000

WF-1401+WF-1411 Gói F6 2.956.800

WF-0301+WF-0311 Gói F7 3.315.200

WF-0302+WF-0311 Gói F8 3.427.200

KHUYẾN MẠI BÀN CẦU MUA LẺ

VF-1808 6.858.200

VF-2010 6.010.200

VF-2011 6.010.200

VF-1858 3.607.200

VF-2714 2.926.800

VF-2013 2.299.000

VF-2397 1.628.000

VF-2398 1.562.000

KHUYẾN MẠI SEN VÒI MUA LẺ

WF-0802 2.732.800

WF-1301 2.240.000

WF-1302 3.024.000

WF-1311 4.155.200

WF-1304 2.721.600

WF-1305 2.231.000

WF-3907 1.610.000

WF-3913 2.219.500

WF-1501 1.380.000

WF-1502 1.495.000

WF-1511 2.035.500

WF-6501 1.069.500

WF-6502 1.230.500

WF-6511 1.690.500

WF-1401 1.345.500

WF-1411 1.794.000

WF-0301 1.449.000

WF-0302 1.564.000

WF-0311 2.070.000

WF-T601 540.000

WF-T603 670.000

WF-T606 670.000

FFAS-6868 404.000

FFAS-8686 360.000

WF-5608 1.700.000người tiêu dùng vui lòng check mã từng sản phẩm trước khi chọn 1 Gói tương xứng cho mình, để đảm bảo mẫu sản phẩm đó vẫn còn. Chúc quý khách có một mùa mua sắm chọn lựa vừa ý mình nhất. Mọi thông tin cần tư vấn, trợ giúp, quý khách hàng hàng sung sướng liên hệ tới Showroom phân phối thiết bị vệ sinh - SEABIG - 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội thông qua 1 trong 2 đầu số hotline: 024.3755 8857- 0977.643.188​ .

http://americanstandardgroup.vn/3/thiet-bi-ve-sinh-american-standard-khuyen-mai-mua-he-2018

Bài viết liên quan