So sánh giá thời gian thực
Viết Bài Đánh Giá
Đăng Ký Đăng Nhập
Thông Báo
Xem tất cả
Trang chủ > Điện máy

DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD120GB, HDD2TB, Quadro 2000

So sánh giá 14 sản phẩm từ các cửa hàng

DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD120GB, HDD2TB, Quadro 2000
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD120GB, HDD2TB, Quadro 2000
16.832.540 đ
Tới nơi bán
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD120GB, HDD2TB, Quadro 2000
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD120GB, HDD2TB, Quadro 2000
16.877.540 đ
Tới nơi bán
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD240GB, HDD2TB, Quadro 2000
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD240GB, HDD2TB, Quadro 2000
17.198.722 đ
Tới nơi bán
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD240GB, HDD2TB, Quadro 2000
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD240GB, HDD2TB, Quadro 2000
17.243.722 đ
Tới nơi bán
Dell Precision T1600MT, Xeon E3, 1240, RAM16GB, SSD480GB, Quadro 2000
Dell Precision T1600MT, Xeon E3, 1240, RAM16GB, SSD480GB, Quadro 2000
17.335.434 đ
Tới nơi bán
Dell Precision T1600MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, Quadro 2000
Dell Precision T1600MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, Quadro 2000
17.380.434 đ
Tới nơi bán
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD240GB, HDD4TB, Quadro 2000
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD240GB, HDD4TB, Quadro 2000
18.937.522 đ
Tới nơi bán
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD240GB, HDD4TB, Quadro 2000
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD240GB, HDD4TB, Quadro 2000
18.982.522 đ
Tới nơi bán
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD480GB, HDD2TB, Quadro 2000
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD480GB, HDD2TB, Quadro 2000
20.108.920 đ
Tới nơi bán
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, HDD2TB, Quadro 2000
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, HDD2TB, Quadro 2000
20.153.920 đ
Tới nơi bán
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD480GB, HDD3TB, Quadro 2000
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD480GB, HDD3TB, Quadro 2000
21.322.950 đ
Tới nơi bán
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, HDD3TB, Quadro 2000
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, HDD3TB, Quadro 2000
21.367.950 đ
Tới nơi bán
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD480GB, HDD4TB, Quadro 2000
DELL T1600 MT, Xeon E3, 1240, RAM 16GB, SSD480GB, HDD4TB, Quadro 2000
22.529.420 đ
Tới nơi bán
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, HDD4TB, Quadro 2000
T1600 MT Xeon E3 1240, Ram16GB, SSD480GB, HDD4TB, Quadro 2000
22.574.420 đ
Tới nơi bán

Tin tức liên quan

Sản phẩm tương tự