So sánh giá thời gian thực
Viết Bài Đánh Giá
Đăng Ký Đăng Nhập
Thông Báo
Xem tất cả
Trang chủ > Điện máy

ThùngHP 8200 SFF i3 2100, Ram 8GB, HDD 500GB

So sánh giá 13 sản phẩm từ các cửa hàng

ThùngHP 8200 SFF i3 2100, Ram 8GB, HDD 500GB
ThùngHP 8200 SFF i3 2100, Ram 8GB, HDD 500GB
6.290.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i32100, Ram ECC 8GB, HDD 500GB
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i32100, Ram ECC 8GB, HDD 500GB
8.290.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 1TB
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 1TB
8.790.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP 8200 MT i3 2100, Ram 8GB, HDD 500GB
ThùngHP 8200 MT i3 2100, Ram 8GB, HDD 500GB
8.790.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP WORKSTATION Z210MT i32100, Ram ECC 8GB, HDD 500GB
ThùngHP WORKSTATION Z210MT i32100, Ram ECC 8GB, HDD 500GB
8.890.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP WORKSTATION Z210MT i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 1TB
ThùngHP WORKSTATION Z210MT i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 1TB
9.290.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB
10.590.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP 8200 SFF i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
ThùngHP 8200 SFF i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
11.280.000 đ
Tới nơi bán
Tính HP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 4TB
Tính HP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 4TB
12.780.000 đ
Tới nơi bán
Tính HP WORKSTATION Z210MTCPU  i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 4TB
Tính HP WORKSTATION Z210MTCPU i3 2100, Ram ECC 8GB, HDD 4TB
13.180.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
ThùngHP WORKSTATION Z210 SFF i3 2100, Ram ECC 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
13.280.000 đ
Tới nơi bán
ThùngHP 8200 MT i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
ThùngHP 8200 MT i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
13.580.000 đ
Tới nơi bán
HP WORKSTATION Z210MTCPU  i3 2100, Ram ECC 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
HP WORKSTATION Z210MTCPU i3 2100, Ram ECC 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB
13.780.000 đ
Tới nơi bán

Tin tức liên quan

Sản phẩm tương tự